Styret i Sørlandets paragliderklubb er:

  • Jan, klubbformann
  • Øyvind , nestformann
  • Tor Erling , styremedlem
  • Eric, styremedlem
  • Tomas , styremedlem